POIR

Fundusze unijne

Nazwa Beneficjenta:
CLICK-PACK Sp. z o. o.
Nazwa projektu:
„Wdrożenie nowej technologii w zakresie opakowań dedykowanych dla branży spożywczej”
Nazwa programu:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu:
Projekt dotyczy wdrożenia własnej nowej technologii oraz uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych w stosunku do oferowanych na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym produktów. Realizacja przedmiotowego projektu dotyczy wdrożenia technologii produkcji innowacyjnej gamy opakowań biodegradowalnych, czyli pojemników z papieru wraz z pokrywką dedykowanych dla produktów spożywczych.
Planowane efekty:
Innowacyjne opakowanie biodegradowalne, czyli pojemnik z pokrywką charakteryzuje się specjalistycznym ulepszeniem polegającym na zapewnieniu ekologicznego opakowania dla branży spożywczej, które umożliwi zastąpienie obecnie stosowanych jednostkowych opakowań z tworzyw sztucznych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości kontrolowania atmosfery wewnątrz opakowania.
Wartość projektu:
5 725 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
2 576 250,00 PLN