Środowisko naturalne

W Click Pack Sp. z o.o. przykładamy dużą wagę do ochrony środowiska. W związku z tym:

  • Zawieramy stosowne umowy z firmami zajmującymi się zarządzaniem odpadami
  • Stosujemy segregację odpadów
  • W procesie produkcji wykorzystujemy nowoczesne i energooszczędne maszyny i urządzenia
  • Do ogrzewania zakładu wykorzystujemy ekologiczne źródła ciepła, jak np. nowoczesne piece trocinowe
  • Zakład podzielony jest na strefy, w których można indywidualnie sterować komponentami środowiska pracy, m.in. temperaturą powietrza i oświetleniem.