Partner i klient

Respektujemy prawa, procedury oraz procesy stosowane przez naszych Klientów w zakresie:

  • lojalności
  • dostępności informacji na temat oferowanych produktów
  • zgodności produktów i usług z przeznaczeniem i stosownymi przepisami
  • zgodności produktów z zamówieniem
  • reklamacji i procedur postępowania z wyrobami niezgodnymi z oczekiwaniami lub niespełniającymi norm

Postępujemy lojalnie, zgodnie z etyką i zasadami biznesu, oczekując jednocześnie podobnego postępowania od naszych partnerów.