Jakość, higiena i bezpieczeństwo

JAKOŚĆ I HIGIENA ― system kontroli procesu produkcji i magazynowania prowadzony zgodnie z przyjętą polityką jakości stanowi gwarancję bezpieczeństwa stosowania naszych opakowań, np. w przemyśle spożywczym. Nasze produkty tworzymy z najlepszych materiałów dostępnych na rynku ,tak by wybierając naszą ofertę, mieli Państwo pewność, że korzystają z wytrzymałych, niezawodnych i uniwersalnych opakowań, które w maksymalnym stopniu spełnią oczekiwania Państwa i Państwa Klientów.

Oprócz stosowania zasad GMP (Good Manufacturing Practices) czy GHP (Good Higenic Practices), upewniamy się, by założenia jakościowe procesów produkcji były realizowane zgodnie z normami ISO 9001 i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Click-Pack działa zgodnie z normami dyrektywy UE 72/200 dotyczącymi substancji przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz normami dyrektywy UE 94/62, które regulują kwestie zarządzania odpadami opakowaniowymi. Oprócz utrzymywania wspomnianych powyżej norm, nasze zakłady są poddawane okresowym kontrolom lokalnych władz sanitarnych.

BEPIECZEŃSTWO ― przykładamy wielką wagę do tajemnicy handlowej oraz tajemnicy projektów realizowanych dla naszych Klientów. Każdy z pracowników oraz współpracowników jest w sposób formalny instruowany na temat wagi realizowanych projektów, informacji i danych, które pozyskuje, uczestnicząc w projektach Click-Pack.

Ponadto zakład Click-Pack podlega stałemu nadzorowi systemu kamer przemysłowych, posiada wydzielone i zabezpieczone strefy dostępu, system bezpieczeństwa, a towary powierzane nam przez Klientów są ubezpieczane od wielu typów ryzyka.